Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS)

Systemy Informacji Geograficznej są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego. W naszej Katedrze tworzymy i wykorzystujemy GIS głównie do:
 • konstrukcji map tematycznych (hydrograficznych i sozologicznych) począwszy od etapu prac terenowych do etapu generowania obrazu kartograficznego;
 • analiz geograficznych: od identyfikacji obiektów, ich położenia, tendencji po oceny relacji przestrzennych i tworzenie modeli;
 • budowy tematycznych baz danych, głownie z zakresu, hydrologii i gospodarki wodnej;
 • budowy i analiz modeli numerycznych, szczególnie w zakresie oceny przekształceń rzeźby terenu oraz analiz zagrożeń powodziowych, a także w planowaniu przestrzennym.
Pracownicy Katedry prowadzą ponadto zajęcia dydaktyczne z zakresu GIS dla studentów 2 kierunków studiów: geografii i ochrony środowiska:
 • Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) – moduł obowiązkowy dla III roku geografii (dr Damian Absalon – wykład, dr Magdalena Matysik – laboratorium);
 • Zastosowania GIS w badaniach środowiska – moduł specjalnościowy dla I rok MU: specjalności: Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego, Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem i Hydroklimatologia (dr Damian Absalon – wykład, dr Magdalena Matysik – laboratorium);
 • Planowanie i gospodarka przestrzenna – moduł obowiązkowy dla III roku geografii – elementy GIS w przedmiocie Planowanie przestrzenne (dr Damian Absalon – wykład, dr Magdalena Matysik – laboratorium);
 • Zastosowania GIS – moduł specjalnościowy dla I rok MU: specjalność: Geograficzne Systemy Informacyjne (dr Damian Absalon – wykład, dr Magdalena Matysik – laboratorium);
 • Hydroinformatyka – przedmiot w module fakultatywnym dla I rok MU: specjalność: Geograficzne Systemy Informacyjne (dr Damian Absalon – wykład);
 • GIS w planowaniu przestrzennym – przedmiot w module fakultatywnym dla II rok MU: specjalność: Geograficzne Systemy Informacyjne (dr Magdalena Matysik – wykład);
 • Seminarium – I i II rok MU specjalność: Geograficzne Systemy Informacyjne (dr Damian Absalon).