Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

dr Robert Machowski

dr Robert Machowski

adiunkt

Nr pok. 1708
Nr tel. 3689 485
e-mail: robert.machowski@us.edu.pl

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu hydrologii, geomorfologii, turystyki, kształtowania i ochrony środowiska oraz współredaktor opracowań książkowych i studenckiego czasopisma p.t. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko.

Na uwagę zasługuje monografia poświęcona przemianom geosystemów zbiorników wodnych w nieckach osiadania na Wyżynie Katowickiej, w której w kompleksowy sposób scharakteryzowano tego typu zbiorniki.

Uczestnik wielu wypraw naukowo-badawczych i popularnonaukowych, m in.:
  • na Półwysep Skandynawski i Islandię
  • na Kamczatkę
  • nad Bajkał i Zbiornik Bracki
  • do Argentyny, Chile i na Wyspę Wielkanocną
Członkostwo w organizacjach:
  • członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • członek Polskiego Towarzystwa Limnologicznego
  • członek Stowarzyszenia Hydrologów Polskich