Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

dr Magdalena Matysik

dr Magdalena Matysik

starszy wykładowca

Nr pok. 1703
Nr tel. 3689 412
e-mail: magdalena.matysik@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:
 • hydrologia i chemizm źródeł
 • antropogeniczne i naturalne zmiany odpływu w zlewniach Górnej Odry i Małej Wisły,
 • zmiany jakości wód powierzchniowych w zlewniach Górnej Odry i Małej Wisły,
 • wpływ użytkowania terenu na jakość wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach będących pod wpływem zróżnicowanej antropopresji,
 • gospodarka wodna,
 • zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w ochronie środowiska, hydrologii, planowaniu przestrzennym.
 • ocena wpływu zbiorników wodnych na odpływ i jakość wody.

Dydaktyka

Kierunek geografia:
 • Hydrologia kontynentalna i oceanografia (II rok studiów I stopnia) - przedmiot kierunkowy - ćwiczenia,
 • Ćwiczenia terenowe z hydrologii (II rok studiów I stopnia) - przedmiot kierunkowy - ćwiczenia,
 • GIS Geograficzne systemy informacyjne – (III rok studiów I stopnia) – przedmiot podstawowy - ćwiczenia,
 • Planowanie przestrzenne - (III rok studiów I stopnia) – przedmiot podstawowy - ćwiczenia,
 • Zastosowanie GIS w geografii fizycznej i ochronie środowiska (I rok studiów II stopnia) – przedmiot specjalnościowy - ćwiczenia,
 • Bazy danych – (I rok studiów II stopnia) – przedmiot specjalnościowy – ćwiczenia,
 • Zastosowanie GIS w planowaniu przestrzennym (II rok studiów II stopnia) - przedmiot specjalnościowy – wykład.
Kierunek ochrona środowiska:
 • GIS Geograficzne systemy informacyjne – (I rok LIC) – ćwiczenia,
 • GIS w badaniach i opracowaniach środowiskowych (I rok MU) - ćwiczenia
 • Podstawy zarządzania środowiskiem – (II rok MU) – wykład,
 • Degradacja i ochrona wód powierzchniowych (III rok LIC) – wykład i ćwiczenia,
 • Monitoring i biomonitoring środowiska (I rok MU) – ćwiczenia,
 • Gospodarka wodna (III rok LIC) – ćwiczenia.
Członkostwo w organizacjach:
 • członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
 • członek International Association of Hydrological Sciences (IAHS);
 • członek Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.