Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

dr Tadeusz Molenda

dr Tadeusz Molenda

adiunkt

Nr pok. 1714
Nr tel.
e-mail: tedimolenda@interia.pl

Zainteresowania naukowe:

Obejmują problematykę funkcjonowania antropogenicznych zbiorników wodnych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości fizyczno – chemicznych ich wód. Przedmiotem badań są również wody kopalniane i odciekowe oraz ocena ich wpływu na środowisko.

Autor lub współautor ponad stu publikacji naukowych, ważniejsze z nich przedstawiono poniżej:

Molenda T., 2014: Impact of Saline Mine Water: Development of a Meromictic Reservoir in Poland. Mine Water and the Environment DOI. 10.1007s10230-014-0262-z

Molenda T., 2014: Physical-Chemical Properties of Coal Mine Waters of Old Adits and Spring Waters, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23, No. 2 (2014), 393-399.

CHMURA D., Molenda T. 2012. Influence of thermally polluted water on the growth of helophytes in the vicinity of a colliery waste tip. Water, Air & Soil Pollution. 223(9): 5877-5884.

CHMURA D., Molenda T., Błońska A., Woźniak G. 2011. Sites of leachate inflows on coalmine heaps as refuges of rare mountainous species. Pol. J. Environ. Stud. 20(3): 551-557.

Jankowski A.T., Molenda T., CHMURA D. 2009. Influence of land use of retention tanks of sewage precipitation on heavy metals in bottom sediments. Pol. J. Environ. Stud. Ser Mon. vol 1:12-15.

Jankowski A.T., Molenda T., CHMURA D. 2009. Influence of land use of retention tanks of sewage precipitation on heavy metals in bottom sediments. Pol. J. Environ. Stud. Ser Mon. vol 1:12-15.

Molenda T., 2013: Calcium and magnesium in leachate waters of post – industrialized waste tips, ECOL CHEM ENG A. 20(3) s. 383-390

Molenda T., CHMURA D. 2012. Effect of industrial waste dumps on the quality of river water. Ecological Chemistry and Engineering A.19(8): 931-938.

Molenda T., CHMURA D., 2011. Selected limnic processes of anthropogenic saline water bodies (case study of retention-dosing reservoir “Brzeszcze”). Ecological Chemistry and Engineering A. 18(2): 225-253.