Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

Dr Jolanta Pełka-Gościniak

Dr Jolanta Pełka-Gościniak

starszy wykładowca

Nr pok. 1709
Nr tel. 3689 472
e-mail: pelka@us.edu.pl

Przebieg pracy zawodowej:

2011- nadal – starszy wykładowca

1998 do 2011 - adiunkt

1989 – 1998 - asystent

1988-1989 asystent stażysta (na V roku studiów)

Zainteresowania badawcze:
 • Rzeźba i osady eoliczne
 • Antropopresja a przebieg naturalnych procesów morfogenetycznych
 • Ochrona przyrody nieożywionej
Prowadzone zajęcia:
 • Podstawy geografii
 • Wybrane zagadnienia geografii fizycznej
 • Ochrona ekosystemów
 • Pracownia licencjacka
 • Pracownia magisterska
 • Ćwiczenia terenowe – Polska Południowa dla II roku geografii stacjonarnej
 • Ćwiczenia terenowe – Polska Północna dla II roku geografii stacjonarnej
 • Ćwiczenia terenowe z geomorfologii dla II roku geografii stacjonarnej
 • Ćwiczenia terenowe dla I roku ochrony środowiska
 • Ćwiczenia terenowe dla II roku ochrony środowiska
 • Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne
Działalność organizacyjna:
 • Sekretarz tomów 28-34 czasopisma Geographia studia et dissertationes,
 • Redaktor językowy w czasopiśmie Acta Geographica Silesiana,
 • Redaktor kilku monografii i recenzent wielu prac naukowych (tym z listy filadelfijskiej-Geomorphology)
 • Promotor 10 prac magisterskich i 10 prac licencjackich
 • Członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego (od 16 listopada 2010 roku)
Wyróżnienia i nagrody:

1989: Nagroda ministerialna – stypendium Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej za studia z wyróżnieniem,

1989-1990: Stypendium Komitetu do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej,

1989: umiejscowienie w III Albumie Utalentowanych Absolwentów Szkół Wyższych,

2007: Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych:

Udział w około 40 konferencjach krajowych i zagranicznych ( w tym m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Szwecji, na Węgrzech, na Słowacji, w Rosji, na Litwie).

Staże naukowe i stypendia:
 • staż naukowy w Debreczynie, Uniwersytet im. Lajosa Kossutha, 04-11. 07. 1999 r.
 • Stypendium TEMPUS JEP 2716 – Dania, 01-15.05. 1994 r.
Uczestnictwo w zespołach naukowych, towarzystwach naukowych:
 • członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 1989 roku,
 • członek National Geographical Society,
 • członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i International Association of Geomorphologists
Udział w tematach badawczych:

„Przeobrażenia procesów fizycznogeograficznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji”

„Procesy eoliczne na starych i nowych obszarach uprzemysłowionych”

„Walory estetyczne i użytkowe wybranych form antropogenicznych na Wyżynie Śląskiej”

Najważniejsze publikacje:

Pełka-Gościniak J., Rahmonov O., Szczypek T.. 2014. Stop 2.3. The Błędów Desert - past and future of the largest blow sands areas in Poland. [In:] R. Dulias, P. Prokop (eds.) Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków: 76-80.

Pełka-Gościniak J., Szczypek T., 2014: Stop 2.6.2. Sandpit in Bukowno - a former laboratory for aeolian processes conditioned upon human activity. [In:] R. Dulias, P. Prokop (eds.) Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków: 93-97.

Pełka-Gościniak J., 2014: Stop 1.3.2. "Dolomity Sportowa Dolina" Sports and Recreation Centre in Bytom as an example of the development of an inactive dolomite quarry. [In:] R. Dulias, P. Prokop (eds.) Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków: 41-44.

Duś E., Jania J., Jankowski G., Leszkiewicz J., Pełka-Gościniak J., Petryszyn J., Pytel S., 2014: Polska Północna. Pobrzeże Szczecińskie. Przewodnik do ćwiczeń terenowych, UŚ, WNoZ, Sosnowiec: 100 s.

Pełka-Gościniak J., 2014: Threats and values in the area of Silesian Voivodeship, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, Sosnowiec, 17: 79–83.

Pełka-Gościniak J., 2013: Walory przyrodnicze a zagrożenia środowiska na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, Sosnowiec, 14: 63–70.

Pełka-Gościniak J., 2013: Human activity and aeolian relief of “Starczynów” Desert, Poland, Environmental & Socio-economic Studies, 1, 3:1-6.

Pełka-Gościniak J., 2012: Selected natural and landscape values of Stobrawa Landscape Park, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin, 12: 41-45.

Michalik O., Pełka-Gościniak J., 2012: Zwałowisko odpadów powęglowych „Pochwacie”- kierunki rekultywacji i plany zagospodarowania, [w:] J. Pełka-Gościniak (red.) Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2. nr specjalny: 59-63.

Pełka-Gościniak J., 2011: Krajobrazy miejskie Lublińca i Knurowa, (w:) Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ, Katowice-Sosnowiec, 43: 70-75.

Bomba A., Pełka-Gościniak J., 2011: Rekultywacja Kopalni Surowców Skalnych „Wisła” S.A. w Wiśle jako przykład modelowego „poprawiania” zdegradowanego krajobrazu. (w:) Acta Geographica Silesiana, WNoZ-UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin, 9: 5-10.

Pełka-Gościniak J., 2011: Antropogeniczne formy terenu-wartości estetyczne, rekreacyjne i poznawcze (na przykładzie Wyżyny Śląskiej). (w:) Acta Geographica Silesiana, WNoZ-UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin, 9: 37-41.

Kadietowa A. W., Kozyriewa E. A., Pełka-Gościniak J., Rybczenko A. A., Szczypek T., 2011: Rozwój Irkucka a efekty antropopresji. (w:) Acta Geographica Silesiana, WNoZ-UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin, 10: 21-29.

Pełka-Gościniak J., 2010: Geostanowiska i geopark w województwie śląskim jako cenne obiekty ochrony dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego. [W:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, WBiOŚ, WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec, 41: 60-68.

Szczypek, T., Kozyreva, E.A., Pelka-Gosciniak, J., Snytko, V.A., 2010: Landscapes of wind-blown sands on Olkhon Island (Baikal). In: Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 461-470. ISBN 978-80-89325-16-0.

Kupka R., Pełka-Gościniak J., Szczypek T., Wika S., 2010: Nature protection in the area of industrial city (a case study of Katowice). In: O. Rahmonov (ed.) Anthropogenic aspects of landscape transformations, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, City Hall Office in Sosnowiec, Landscape Park Complex of the Silesian Voivodeship, Polish Geographical Society, Katowice Branch, Sosnowiec-Będzin, 6:52-56.

Pełka-Gościniak J., Szczypek T., 2010: Selected natural and cultural values in the area of Landscape Park „Lasy nad Górną Liswartą” (“Forests on the Upper Liswarta”) in the Silesian Province. In: Interdiszciplinaritás a természetés társadalomtudományokban, Tiszteletkötet Szabó József geográfus professzor 70. születésnapjára, Debrecen:19-26.

Pełka-Gosciniak J., Snytko W. A., Szczypek T., 2010: Antropogiennyje prieobrazowania reliefa miestnosti, wyzwannyje razrabotkoj kamiennowo ugla (na primierie Silezszkoj Wozwyszennosti, [W:] Geomorfologiczeskije procesy i ich prikładnyje aspekty, VI Szczukinskije cztienia, Trudy, Moskowskij gosudarstwiennyj uniwiersitet imieni M. W. Łomonosowa, Geograficzeskij Fakultet, Moskwa, 211-212.

Snytko W., A., Pełka-Gościniak J., Szczypek T., Wach J., 2010: Rol eolowo faktora na antropogenno preobrazowannych territoriach ( na primierie wostocznoj czasti Silezsckoj Wozwyszennosti), [W:] Geoekilogiczeskije problemy sowriemmeinnosti, dokłady 3 Mieżdunarodnoj haucznoj konferencji, Władimir, 23-25 sientabria 2010, Władimirskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwiersitet, Jestwienno-Geograficzeskoj Fakultiet, Russkoe Geograficzeskoe Obszczestwo, Władimirskoe regionalnoe Ottdielenie RGO, Kafiedra Geografii: 278-279.

Dulias R., Pełka-Gościniak J., 2010: Krajobrazy multisensoryczne na peryferiach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [W:] M. Ratajczak-Szczerba (red.) Człowiek i środowisko. Studium interdyscyplinarne, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 79-89.

Pełka-Gościniak J., 2009: Intensity of Aeolian Processes in Poland (review of literature). Geomorfologia Slovaca et Bohemica, 9, 2: 50-56.

Pełka-Gościniak J., 2009: Wydmy barchanopodobne w polskiej literaturze geomorfologicznej. [w:] R. Dulias, J. Pełka-Gościniak, O. Rahmonov (red.) Ekosystemy piaszczyste i człowiek, Prace WNoZ UŚ nr 58, Sosnowiec: 151-156.

Dulias, R, Pełka-Gościniak, J, Szczypek, T. 2008. Influence of human activity on the development of aeolian processes in the Silesian-Cracow Upland (Poland). ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 52, 2, 15-33.

Pełka-Gościniak J., Szczypek T. 2008. Główne rysy rzeźby obszaru GZM i jej przekształcenia [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.) Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny. PTG, Oddz. Katowicki, Sosnowiec: 34-42.

Pełka-Gościniak J., 2007. Aesthetic and utility values of anthropogenic landforms: A case study of the Silesian Upland, Poland. GEOGRAFIA FISICA E DINAMICA QUATERNARIA, 30, 2, 225-228.

Pełka-Gościniak J., 2007: Procesy eoliczne na starych i nowych obszarach uprzemysłowionych, Acta Geographica Silesiana, 1, UŚ, WNoZ, Sosnowiec, s. 41-44.

Pełka-Gościniak, J. 2006. Restoring nature in mining areas of the Silesian Upland (Poland). EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS, 31, 13, 1685-1691.

Dulias R., Fajer M., Pełka-Gościniak J., Tyc A., 2006: Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 111.

Pełka-Gościniak J., 2006: Próba rekonstrukcji dynamiki transportu piasków eolicznych we wschodniej części Wyżyny Śląskiej [w:] Nowaczyk B. (red.) Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, s. 64-70.

Pełka-Gościniak J., 2004: Przestrzenna zmienność cech piasków eolicznych wschodniej części Wyżyny Śląskiej. [w:] Wojtanowicz J. (red.) Formy i osady eoliczne, SGP, Poznań, s. 36-44.

Pełka-Gościniak J., Waga J. M., 2004: Czy zielone światło dla przyrody Śląska? Geografia w szkole, 3, s. 131-138.

Dulias R., Pełka-Gościniak J., Szczypek T., 2003: Zmiany antropogeniczne utrwalone w osadach i rzeźbie eolicznej Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, [w:] (red. J. M. Waga, K. Kocel) Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności, UŚ, PTG, Sosnowiec, Rudy, 29-37.

Pełka-Gościniak J., 2002: Próba wyjaśnienia zagadnienia gęstości opróbowania w terenie dla celów geomorfologicznych, na przykładzie Pustyni Starczynowskiej, W: (red. B. Nowaczyk & T. Szczypek) Utwory i formy eoliczne, IBCziG UAM, SGP, Poznań, 54-62.

Maszlej A., Pełka-Gościniak J., 2001: Structural and textural features of initial dune in sandpit at Bukowno (eastern part of Silesian Upland – southern Poland), W: (red. J. Prášek) Materiały konferencji: „Současný stav geomorfologických výzkumů”, University of Ostrava, Kružberk: 100-106.

Maszlej A., Pełka-Gościniak J., 2001: Rola wiatru w krążeniu materii piaszczystej – na przykładzie piaskowni w Bukownie na Wyżynie Śląskiej, W: (red. J. Pełka-Gościniak & T. Szczypek) Dynamiczne aspekty geomorfologii eolicznej, WNoZ UŚ, SGP, Sosnowiec: 72-80.

Pełka-Gościniak, J.,2000: Przestrzenna zmienność procesów eolicznych na Pustyni Starczynowskiej, UŚ WNoZ, Sosnowiec, 1-75

Pełka-Gościniak J., 2000: Development of aeolian relief in areas transformed by human impact (a case study of Bukowno neighbourhood – eastern part of Silesian Upland), [w:] R. Dulias ? J. Pełka-Gościniak (ed.) Aeolian processes in different landscape zones, Procesy eoliczne w różnych strefach krajobrazowych, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, The Association of Polish Geomorphologists, Sosnowiec: 129-142.

Pełka-Gościniak J., 1999: Influence of wind and older relief on the character of sandy deposits in the Starczynów „Desert” (southern Poland), [w:] (red. W. Schirmer) GeoArchaeoRhein, Münster, 3: 163-176.

Pełka-Gościniak J., 1996: Cechy strukturalne i teksturalne wydmy barchanopodobnej na Pustyni Starczynowskiej. [w:] T. Szczypek, J. M. Waga. (red.) Współczesne oraz kopalne zjawiska i formy eoliczne. Wybrane zagadnienia, WNoZ UŚ, PK CKKRW, SGP, Sosnowiec: 111-117.

Pełka J., 1994: Rekonstrukcja lokalnych warunków anemologicznych we wschodniej części Wyżyny Śląskiej na podstawie analizy eolicznych form terenu i drzew sztandarowych. [w:]B. Nowaczyk, T. Szczypek (red.) Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia). SGP, Poznań: 57-67.

Pełka J., 1992: Rola wiatru w kształtowaniu cech osadów piaszczystych w Kotlinie Biskupiego Boru. [w:] T. Szczypek (red.) Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. WNoZ UŚ, Sosnowiec: 129-140.