Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

Kierownik Katedry

dr hab. Stanisław Czaja

Sekretariat Katedry

mgr Joanna Kidawa

Pracownicy

prof. dr hab. Tadeusz Szczypek

prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała

prof. UŚ dr hab. Andrzej Czylok

prof. UŚ dr hab. Oimahmad Rahmonov

dr hab. Renata Dulias

dr hab. Adam Hibszer

dr Damian Absalon

dr Magdalena Matysik

dr Tadeusz Molenda

dr Robert Machowski

dr Marek Ruman

dr Jolanta Pełka-Gościniak

dr Jan Maciej Waga

dr Martyna Rzętała

dr Grzegorz Jankowski

dr Jerzy Wach

dr Artur Szymczyk

dr Andrzej Boczarowski

mgr Agnieszka Maszlej

mgr Violetta Degórska