Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

prof. UŚ dr hab. Oimahmad Rahmonov

prof. UŚ dr hab. Oimahmad Rahmonov

profesor nadzwyczajny

Nr pok. 717
Nr tel. 3689 306
e-mail: oimahmad.rahmonov@us.edu.pl

2011 – Prof. UŚ

2007 - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi - stopień doktora hab. Nauk o Ziemi w zakresie geografii.

1998 - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi - stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii.

1994 - Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – tytuł magistra w zakresie biologii.

Głównym tematem badań naukowych są zagadnienia dotyczące formowania się i funkcjonowania układów ekologicznych w różnych ekosystemach, wpływu indywidualnych gatunków roślin w procesie pedogenezy, interakcji roślina-gleba, w szczególności związki pomiędzy sukcesją roślinności a rozwojem gleby w obrębie ekosystemów ekstremalnych (piaszczystych, wysokogórskich – Azji Środkowej).

Problematyka badawcza mieści się w zakresie gleboznawstwo ekologicznego (ekopedologia), gleboznawstwa oraz geobotaniki.

Wybrane publikacje: http://www.researchgate.net/profile/Oimahmad_Rahmonov