Katedra Geografii Fizycznej
Kształtowanie i ochrona środowiska
Hydrologia
Biogeografia
GIS
Dydaktyka geografii i przyrody
Kształtowanie i ochrona środowiska
Zespół geografów fizycznych pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Szczypka prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę kształtowania i ochrony środowiska ..więcej
Hydrologia
Zespół hydrologów pod kierownictwem dr hab. Stanisława W. Czai prowadzi badania obejmujące szeroko pojętą problematykę zmian stosunków wodnych ..więcej
Biogeografia
Zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyloka prowadzi badania nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami funkcjonowania, ochrony i przemian ekosystemów ..więcej
Geograficzne Systemy Informacyjne
Są obecnie niezbędnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem w badaniach i opracowaniach obejmujących różne elementy środowiska przyrodniczego ..więcej
Dydaktyka geografii i przyrody
Zajmuje się formułowaniem celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i sposoby układu treści nauczania geografii ..więcej

Pracownicy

dr Marek Ruman

dr Marek Ruman

adiunkt

Nr pok. 615
Nr tel. 3689 437
e-mail: marek.ruman@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe
  • Hydrologia (limnologia, potamologia)
  • Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych
  • Antropogeniczne zbiorniki wodne ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na środowisko przyrodnicze
  • Hydrochemia wód powierzchniowych
Najważniejsze publikacje (ostatnie 5 lat):

Ruman M.,Olkowska E., Kozioł K., Absalon D., Matysik M., Polkowska Ż., 2014: Reducing Cost of Industrially Contaminated Rivers Monitoring – Cluster and Regression Analysis Approach, Journal of Environmental Quality 43(2), 753-762, The American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America, Inc., 2014

Olkowska E., Ruman M.,Polkowska Ż., 2014: Occurrence of Surface Active Agents in the Environment, Journal of Analytical Methods in Chemistry vol. 2014, Article ID 769708, 15 pages, 2014. doi:10.1155/2014/769708

Olkowska E., Kudłak B., Tsakovski S., Ruman M.,Simeonov V. , Polkowska Ż. 2014: Assessment of the water quality of Kłodnica River catchment using self-organizing maps, Science of the Total Environment Volumes 476–477, 1 April 2014, Pages 477–484

Olkowska E., Ruman M.,Kowalska A., Polkowska Ż., 2013: Determination of surfactants in environmental samples – part III. Nonionic compounds. Ecological Chemistry and Engineering S Vol. 20, No. 3. Society of Ecological Chemistry and Engineering. Opole. s. 449-461 Citation Information: Ecological Chemistry and Engineering S. Volume 20, Issue 3, Pages 449–461, ISSN (Print) 1898-6196, DOI: 10.2478/eces-2013-0033, October 2013

Olkowska E., Ruman M.,Kowalska A., Polkowska Ż., 2013: Determination of surfactants in environmental samples – part I. Cationic compounds. Ecological Chemistry and Engineering S Vol. 20, No. 1. Society of Ecological Chemistry and Engineering. Opole. s. 69-77 Citation Information: Ecological Chemistry and Engineering S. Volume 20, Issue 1, Pages 69–77, ISSN (Print) 1898-6196, DOI: 10.2478/eces-2013-0005, February 2013

Olkowska E., Ruman M.,Kowalska A., Polkowska Ż., 2013: Determination of surfactants in environmental samples – part II. Anionic compounds. Ecological Chemistry and Engineering S Vol. 20, No. 2. Society of Ecological Chemistry and Engineering. Opole. s. 331-342Citation Information: Ecological Chemistry and Engineering S. Volume 20, Issue 2, Pages 331–342, ISSN (Print) 1898-6196, DOI: 10.2478/eces-2013-0024, May 2013

Kozak K.,.Polkowska Ż, Ruman M.,Kozioł K., Namieśnik J, 2013: Analytical studies on the environmental state of the Svalbard Archipelago provide a critical source of information about anthropogenic global impact, TrAC Trends in Analytical Chemistry, Available online 27 June 2013, ISSN 0165-9936,http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2013.04.016.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165993613001477)

Fajer M., Waga J. M., Rzetala M., Szymczyk A., Nita M., Machowski R., Rzetala M. A., Ruman M., 2012: The Late Vistulian and Holocene evolution of Jezioro Lake: a record of environmental change in southern Poland found in deposits and landforms, J Paleolimnology, DOI 10.1007/s10933-012-9634-1.

Ruman M.,Kozak K., Lehmann S., Kozioł K., Polkowska Ż., 2012: Pollutants present in different components of the Svalbard archipelago environment [in:] Ecological Chemistry and Engineering S Vol. 19, No. 4. Society of Ecological Chemistry and Engineering. Opole. s. 571-584 Citation Information: Ecological Chemistry and Engineering S. Volume 19, Issue 4, Pages 571–584, ISSN (Online) , ISSN (Print) 1898-6196, DOI: 10.2478/v10216-011-0040-9, November 2012

Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Ruman M.,Kozioł K., Krawczyk W. E., Namieśnik J., 2011: Organic Pollution in Surface Waters from the Fuglebekken Basin in Svalbard, Norwegian Arctic, Sensors, 11, 8910-8929, doi:10.3390/s110908910

Ruman M., 2011: Uwarunkowania i skutki zmian właściwości fizyko-chemicznych wód Zbiornika Turawskiego. UniwersytetŚląski, Katowice. 227 s.

Cieśliński R.,Ruman M., 2010: Temporal variability in concentration of selected physical and chemical parameters with respect to discharge in a river in the Puck Bay basin[in:] Ecological Chemistry and Engineering S Vol. 17, No. 3. Society of Ecological Chemistry and Engineering S. Opole. pp. 317-329.